Divadelná hra KUBO

 

Divadelný súbor Štefana Moyzesa pri Obecnom úrade v Mojzesove
Uvádza:
Divadelnú hru Jozefa HOLLÉHO v réŽII IMRICHA JURÍK
K U B O

Osoby a obsadenie:

Martin Bečela, richtár
- Roman Lauro
Anna, jeho žena
- Andrea Čongrádyová
Kubo, ich syn
- Miloš Tušš
Eva Košárička, bohatá vdova
- Jana Buranská
Anička, jej dcéra 
- Mária Chovancová
Štefan, gazda u Košáričky - Imrich Jurík
Paľo, mládenec, rodina Štefanova - Pavol Vašek
Lovecký, gazda - Marián Buranský
Dora, cigánka - Jana Bugriová
Krstná - Katarína Valentová
Jurko, Martin, Paľovi kamaráti - Peter Vašek, Jozef Hajnala
Mišo, kaprál
- Marek Batis
Husár - Peter Vašek
Marka, Zuzka - Lucia Hanková, Jana Vašeková


Kostýmy - Ľubomíra Hanková a kolektív
Scéna - Slávka Chovancová a kolektív
Text sledujú - Slávka Chovancová, Ľubomíra HankováĎakujeme všetkým sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí nás podporili pri našom I. divadelníckom plese aj pri dnešnej premiére.

   
© obec.mojzesovo.sk