Dokumenty

Filter
Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Záverečný účet obce Mojzesovo 2018 03.06.2019
Správa nezávislého audítora - Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 07.01.2019
Správa nezávislého audítora - Správa z auditu účtovnej závierky 07.01.2019
Rozpočet na roky 2019 - 2021 16.12.2018
Sadzobník platieb za krátkodobý prenájom majetku a za služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Obcou Mojzesovo 14.12.2018
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce Mojzesovo 14.12.2018
Záverečný účet obce Mojzesovo 2017 13.06.2018
Záverečný účet obce Mojzesovo 2016 22.05.2017
Rozpočet na roky 2017 - 2019 12.12.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo na roky 2015 - 2023 08.06.2016
Záverečný účet obce Mojzesovo 2015 30.05.2016
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mojzesovo na roky 2015 - 2023 28.10.2015
Záverečný účet obce Mojzesovo 2014 08.06.2015
Rozpočet na roky 2015 - 2017 08.01.2015
Záverečný účet obce Mojzesovo 2013 02.06.2014
Záverečný účet obce Mojzesovo 2012 20.06.2013
Rozpočet obce Mojzesovo na roky 2013 - 2015 17.12.2012
Záverečný účet obce Mojzesovo 2011 29.05.2012
Prehľad podpôr ŠFRB pre rok 2011 04.08.2011
Záverečný účet obce Mojzesovo 2010 28.04.2011
Rozpočet obce na rok 2011,2012,2013 10.01.2011
Rozpočet ZŠ na rok 2011,2012,2013 10.01.2011
FINANČNÁ ANALÝZA VÝVOJA HOSPODÁRENIA OBCE MOJZESOVO ZA I. polrok 2010 23.11.2010
Územný plán obce Mojzesovo - zadanie 12.10.2010
Získané nenávratné finančné príspevky dokument č.2 13.09.2010
   
© obec.mojzesovo.sk