MO Slovenský zväz záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Už naši prarodičia sa venovali záhradkárstvu, ovocinárstvu a vinohradníctvu. Dnešný zväz záhradkárov má 20 členov vo veku od 25 do 70 rokov. Mladší čerpajú zo skúseností starších a mladší zase prichádzajú s rôznymi novinkami, ktoré si navzájom odovzdávajú na spoločných stretnutiach.

Výbor MO SZZ v Mojzesove:

Ľubomír Opát  -predseda
Ing. Peter Porubský -podpredseda
Ingrid Ostrožlíková -pokladníčka
Miroslav Lauro -člen výboru
Vašek Milan -člen výboru

 

Revízna komisia:

Juraj Mikulec  
Vladimír Hlavačka  
Kajanovič Ivan  
   
 

Činnosť miestnej organizácie je naozaj bohatá a rôznorodá. V januári začínajú tradičným záhradkárskym plesom, ktorý je u občanov populárny a žiadaný. V marci sa organizuje degustácia vína. Prvomájová vatra v spolupráci s obecným úradom je spojená s opekačkou, na ktorej sa zúčastňuje celá dedina, ale hlavne deti.  V letných mesiacoch pre občanov obce záhradkári každoročne organizujú výlety na kúpaliská. September - október sa nesie v znamení výstavy ovocia a zeleniny. Každý má možnosť vystaviť to najlepšie, čo sa mu v záhrade urodilo. V spojení so šikovnosťou a aranžerským umením ochotných manželiek niektorých záhradkárov je, výstava priam umeleckým dielom. Každoročne sa tu prezentujú aj výtvarné práce našich malých škôlkárov na tému „Jeseň v záhradách“. Zimné radosti si záhradkári užívajú na zájazde v Donovaloch. Krásnym zakončením roka býva zájazd do divadla v Nitre, alebo v Bratislave, ktorého sa môžu zúčastniť tiež všetci občania, ktorí majú záujem. No a nesmie chýbať ani vianočné posedenie všetkých členov, kde každý dostane malú pozornosť. Organizácia spolupracuje s obecným úradom. Brigády okolo miestneho rybníka sú záležitosťou záhradkárov a v poslednom období aj poľovníkov. Takisto kosenie priestoru pri hlavnej ceste patrí medzi brigády záhradkárov. Činnosť Miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov je prínosom pre našu obec.

Podkategórie

   
© obec.mojzesovo.sk