Voľby do orgánov samosprávnych krajov 09.11.2013

V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. obec Mojzesovo uverejňuje zoznam kandidátov pre voľby predsedu Nitrianského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pozri: Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Nitrianského samosprávneho kraja... TU

Pozri: Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja... TU

   
© obec.mojzesovo.sk