Revitalizácia verejných priestranstiev

V našej obci v týchto dňoch začala Revitalizácia
/rekonštrukcia/ verejných priestranstiev obce, Centrum A.

Na tento projekt obec získala nenávratné finančné
prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 524 955,60,- €

 

- obec sa spolupodiela na financovaní tohto projektu sumou 27 629,25,- €.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev bude pokračovať v budúcom roku etapou B a C - t.j. výstavbou chodníkov a rekonštrukciou autobusových zastávok v časti obce od obecného úradu po kostol a po základnú školu.

Priebežne budeme zverejňovať fotodokumentáciu z prác na rekonštrukcii.

   
© obec.mojzesovo.sk