Poďakovanie

Starosta obce Mojzesovo a poslanci OZ touto cestou ďakujú sponzorom, ktorí prispeli k oslavám MDD 4. a 5. júna 2011:1. Wikus, s. r .o. Branislav Zolatinský

2. Proka sk, s. r. o. Štefan Hancko

3. Ing. Slavomír Hačko

4. Peter Malík a Peter Fibich

5. Vincent Šrámek

6. Dela Company Slovakia, s. r. o. Juraj Kozár

7. Šport Club Ivana Mančíková

8. JUDr. Emil Vančík

9. Star Game s. r. o. Ján Pilek

10. EZ – Elektromont a. s. Ing. Ján Teplán

11. Potraviny Anna Buranská

12. Papiernictvo Zuzana Liptáková

13. Darina Vašeková

14. Poisťovňa Grupama a. s.

15. Záhradkárske potreby Mojzesovo

16. Rybárske potreby Michal Porubský

17. Sport a Hobby – Blanka Neumaierová

18. T. Ch. I. Vladimír Chovan

19. Liedermaier Slovakia s. r. o. Šurany

20. Kvetinárstvo Fialka Mária Hlavačková

21. Pohostinstvo Mojzesovo Viera Kečkéšová

22. Kovoobrábanie František Halás

23. Ivan Kajanovič

24. Ľuboš Slovák

25. Igor Gábriš

26. Juraj Hoppan

27. Janko Krehák

28. Maroš Mesároš

29. Tibor Hlavačka

30. Enas s. r. o. Ing. Miroslav Žigrai

 

Osobitne ďakujeme za vystúpenie chlapcom zo Šurian – tanečná skupina ONLY TWO SELF (break dance) a skupine karatistov z Trenčína.

   
© obec.mojzesovo.sk