Výhodné úvery zo ŠFRB

V uplynulých dňoch oslavoval Štátny fond rozvoja bývania 15. výročie svojho založenia. ŠFRB už 15 rokov poskytuje výhodné stavebné úvery pre občanov, samosprávy ako i pre spoločenstvá vlastníkov bytov na viacero účelov. Za túto dobu využilo túto možnosť mnoho občanov novozámockého okresu najmä na účel výstavby rodinného domu, niektorí na kúpu nového bytu. Výhodný úver s 1 % úrokom získali viaceré obce a mestá na výstavbu obecných nájomných bytov. Touto cestou si Vás dovoľujeme informovat prípadných záujemcov o výstavbu rodinných domov z našej obce.

   
© obec.mojzesovo.sk