Navýšenie brehovej čiary na mŕtvom ramene rieky Nitra

Dňa 8.8.2011 bolo dokončené navýšenie brehovej čiary na mŕtvom ramene rieky Nitra. Brehová čiara bola navýšená do výšky 1,60 m v dĺžke cca 300 m.

 

   
© obec.mojzesovo.sk