Vážení občania, máme pre vás jedno dôležité upozornenie.

Viacerí občania na Slovensku majú ešte stále cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie. Niektoré z týchto cenných papierov možno už stratili svoju hodnotu.Cenné papiere sú však vedené na účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.

Od januára tohto roku nadobudol účinnosť nový cenník centrálneho depozitára, ktorý spoplatňuje takmer všetky účty. Je preto najvyšší čas skontrolovať si svoj účet a zistiť si, akú hodnotu majú vaše cenné papiere na ňom.

Ak o vaše cenné papiere nebudete mať záujem, môžete ich bezplatne previesť na Fond národného majetku. Týmto prevodom môžete ušetriť, pretože sa vyhnete plateniu poplatkov za vedenie účtu!

Viac informácií získate na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo webovej stránke www.akciebezhodnoty.sk. Tu nájdete aj číslo bezplatnej telefonickej linky, ktorú môžete využiť. Informácie získate aj z letákov umiestnených na výveske na Miestnom úrade.

   
© obec.mojzesovo.sk