MO Slovenský orol

Slovenský orol je nepolitická, kresťanská telovýchovná a športová organizácia, ktorá v spojení športu, kultúry a výchovy s akcentom na morálny kódex má integračné schopnosti a súčasne vytvára synergický efekt ako prevencia proti negatívam.

Je iniciátorom projektu ozdravenia populácie. Slovenský orol má takmer storočnú tradíciu činnosti s prerušením. Bol zrušený oboma totalitami a to koncom roku 1938 pred nástupom fašizmu a rovnako aj v roku 1948 pri nástupe socializmu.

Organizácia bola obnovená siedmeho marca 1991 na prvom zjazde. Dobre sa etablovala doma aj v zahraničí.

Je členom medzinárodnej organizácie FICEP/10 štátov Európy/.

 

O tom, že táto organizácia ide správnym smerom nasvedčujú aj slová Jána Ch. Kardinála Korca, biskupa Nitrianskej diecézy, ktorý povedal: „Ja by som bol veľmi rád, kedy sa zodpovední ľudia od ktorých rozhodovania závisí aj rozvoj našich mládežníckych organizácií, aby títo zodpovední ľudia pochopili čo máme v SLOVENSKOM ORLOVI, akú nádej, aké možnosti, a keby túto organizáciu veľkoryso podporovali. Ani si neviem predstaviť lepšie investície, ktoré vkladáme do rozvoja našej mladšej generácie. Skúsme ísť s Orlom do výšin, kde sa lepšie dýcha, kde nie je smog, kde sa nemusíme plahočiť v bahne problémov, kde je v pozornosti človek tvorca hodnôt a nielen materiálne a sebecké vízie.“ K týmto slovám nie je čo dodať a môžeme byť hrdí, že Slovenský orol pôsobí aj v našej obci.

 

 

V tejto organizácii je združených 38 mladých chlapcov vo veku od 15 do 35 rokov.

Predseda:

   • Miroslav Hlavačka
   • tel. 0905 989 338

Zástupcovia:

   • Filip Teplan
   • Tomáš Kozár

 

 

 

Členovia organizácie sú ochotní spolupracovať na akciách organizovaných obcou, pomáhať brigádnicky na požiadanie obce. Chlapci si svojpomocne urobili vchod , oddelený od spoločného vchodu so základnou školou.

Ján Sokol, metropolita, arcibiskup Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy povedal: „Slovenský orol je požehnaním pre naše mestá, dediny a školy a pre našu mládež, aby našla cestu správnym smerom.“ Pomáhajme aj mi našim mladým, aby išli správnym smerom, podporujme ich v športe a v kultúre, hľadajme ich v telocvičniach a na ihriskách a nie v baroch a pohostinstvách.

Motto Slovenského orla:

„ s telocvikom za človekom“

   
© obec.mojzesovo.sk