Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2019

1. polrok2. polrok
18.01.2019 08.07.2019
19.02.2019 07.08.2019
12.03.2019 10.09.2019
16.04.2019 15.10.2019
13.05.2019 12.11.2019
07.06.2019 19.12.2019
   
© obec.mojzesovo.sk