Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Mojzesovo - Černík s predpokladaným nástupom od 1.7. 2019 08.04.2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mojzesovo 08.04.2019
Oznámenie o prerokovaní "Územného plánu obce Mojzesovo - zmeny a doplnky č.1" 14.03.2019
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 1/2019 13.03.2019
Oznam - Úroveň vytriedenia za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objedmného odpadu 28.02.2019
Okresný úrad Nové Zámky - Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky 19.02.2019
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat - doplnené 19.02.2019
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018 06.12.2018
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 295/2018 - Výrub drevín 20.11.2018
Oznámenie o oprave zámeru prevedenia majetku vo vlastníctve obce Mojzesovo 23.11.2018
Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 20.11.2018
Návrh rozpočtu ZŠ Mojzesovo- Černík na roky 2019 - 2021 19.11.2018
Výsledky komunálnych volieb v Mojzesove zo dňa 10.11.2018 12.11.2018
Civilná ochrana 12.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Mojzesovo 21.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 21.09.2018
Pracovná ponuka - Administratívna pracovníčka 09.09.2018
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 21.08.2018
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 20.08.2018
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 20.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Zverejnenie počtu obyvateľov obce 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 13.07.2018
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOJZESOVO 2018 - 2022 - Návrh 11.06.2018
Oznámenie - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 24.04.2018
   
© obec.mojzesovo.sk