Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018 06.12.2018
Informácia o začatom správnom konaní obce Mojzesovo č. 295/2018 - Výrub drevín 20.11.2018
Oznámenie o oprave zámeru prevedenia majetku vo vlastníctve obce Mojzesovo 23.11.2018
Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 20.11.2018
Návrh - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV KOMISIÍ OBCE MOJZESOVO 19.11.2018
Návrh rozpočtu ZŠ Mojzesovo- Černík na roky 2019 - 2021 19.11.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 19.11.2018
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady 19.11.2018
Výsledky komunálnych volieb v Mojzesove zo dňa 10.11.2018 12.11.2018
Civilná ochrana 12.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Mojzesovo 21.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Mojzesove 21.09.2018
Pracovná ponuka - Administratívna pracovníčka 09.09.2018
GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 21.08.2018
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 20.08.2018
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 20.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Zverejnenie počtu obyvateľov obce 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 13.07.2018
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOJZESOVO 2018 - 2022 - Návrh 11.06.2018
Oznámenie - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 24.04.2018
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Hľadáme vhodného pracovníka na pozíciu: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 18.04.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.01.2018 28.01.2018
Návrh VZN č. 8/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo 20.11.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 20.11.2017
   
© obec.mojzesovo.sk