Oznam - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú strednú školu alebo vysokú školu (denné štúdium), aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť a predložili potvrdenie o návšteve školy na školský rok 2016/2017. Potvrdenie je potrebné doručiť na pracoviská Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky podľa miesta trvalého pobytu rodiča, najneskôr do konca mesiaca september 2016, u vysokoškolákov v čase zápisu na vysokú školu. V prípade, že rodič dieťaťa, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti tento doklad nepredloží v stanovenom termíne, výplata prídavku na dieťa bude zastavená.

   
© obec.mojzesovo.sk