Oznamovacia tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie 20.08.2018
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 20.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Zverejnenie počtu obyvateľov obce 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018: Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 02.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 13.07.2018
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MOJZESOVO 2018 - 2022 - Návrh 11.06.2018
Oznámenie - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 24.04.2018
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Hľadáme vhodného pracovníka na pozíciu: Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 18.04.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.01.2018 28.01.2018
Návrh VZN č. 8/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mojzesovo 20.11.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 20.11.2017
Návrh VZN č. 9/2017 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu obce Mojzesovo 16.11.2017
Návrh VZN Obce Mojzesovo číslo 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady 16.11.2017
Návrh VZN obce Mojzesovo 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 16.11.2017
Finančné limity na stravu v MŠ a ZŠ od 1.10.2017 30.08.2017
Oznam - Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 24.08.2017
Oznámenie o vyhlásení výzvy 22.05.2017
Návrh orientačného pomenovania ulíc v obci Mojzesovo 10.04.2017
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Mojzesovo č. 505 07.03.2017
Oznámenie č. 176/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 09.12.2016
Oznámenie č. 175/2016 - Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Mojzesovo 09.12.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.12.2016 06.12.2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.10.2016 10.10.2016
Miestna akčná skupina Mikroregión CEDRON - NITRAVA informuje 13.10.2016
Oznam - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 12.09.2016
   
© obec.mojzesovo.sk