Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 08.04.2019
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Zmluva o dielo 08.04.2019
REFKA, s.r.o, Rámcová dohoda na dodanie tovaru 02.04.2019
RRA NOVOZÁMOCKO, Zmluva o dielo 21.03.2019
EUFC SK s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 008 2019 18.03.2019
Michal nad Žitavou, Zmluva o zneškodňovaní nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu 06.03.2019
ENVIROPOL s.r.o. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 06.03.2019
Ing. arch. Vlasta Cukorová, Zmluva o dielo 14.01.2019
JMP Holding s.r.o., Zmluva o dielo 09.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 09.01.2019
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa 09.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 09.01.2019
PreKo, s.r.o., Leasingová zmluva 09.01.2019
Peter Adámek st., Zmluva o dielo 09.01.2019
PhDr. Rudolf Kujovský, Dohoda o vykonaní práce č. 15/2018 10.12.2018
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 18/17/012/49 04.12.2018
Frutix s.r.o., Rámcová dohoda na dodanie tovaru 15.10.2018
PreKo, s.r.o., Servisná zmluva 5/9/2018 09.10.2018
TOPSET Solutions s.r.o., Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 09.10.2018
Martin Fábry, Zmluva o spolupráci 02.10.2018
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 12 03.09.2018
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík, Nájomná zmluva 30.08.2018
SITI s.r.o, Zmluva o poskytnutí služieb 10.07.2018
Národné športové centrum, Darovacia zmluva 10.07.2018
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskorších zmien 10.07.2018
   
© obec.mojzesovo.sk