Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
TOPSET Solutions s.r.o., Zmluva o dielo na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNA 23.10.2019
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere č. 117/002/19 - Municipálny úver - Univerzál 26.09.2019
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál 26.09.2019
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Zmluva o dielo 26.09.2019
NOVOAUDIT, spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 26.09.2019
NOVOAUDIT, spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 26.09.2019
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 13 16.09.2019
OVD - ovocinárske družstvo, Rámcová zmluva č. 139/2019 03.07.2019
Ing. arch. Miroslav Šafranko, Mandátna zmluva 19.06.2019
Bidfood Slovakia, s.r.o., Rámcová kúpna zmluva 03.06.2019
INMEDIA, spol. s.r.o., Rámcová dohoda na dodanie tovaru 03.06.2019
HAÁR & Partners, s.r.o., Zmluva o poskytovaní právnych služieb 23.05.2019
Húština s.r.o., Zmluva o dielo 24.04.2019
Príloha k zmluve: Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2019 24.04.2019
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 08.04.2019
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Zmluva o dielo 08.04.2019
REFKA, s.r.o, Rámcová dohoda na dodanie tovaru 02.04.2019
RRA NOVOZÁMOCKO, Zmluva o dielo 21.03.2019
EUFC SK s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 008 2019 18.03.2019
Michal nad Žitavou, Zmluva o zneškodňovaní nie nebezpečného odpadu, ale interného odpadu 06.03.2019
ENVIROPOL s.r.o. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 06.03.2019
Ing. arch. Vlasta Cukorová, Zmluva o dielo 14.01.2019
JMP Holding s.r.o., Zmluva o dielo 09.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 09.01.2019
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa 09.01.2019
   
© obec.mojzesovo.sk