Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Hyza a.s., Rámcová kúpna zmluva 26.07.2016
GTN, s.r.o., Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny 26.07.2016
EUFC SK s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb 26.07.2016
ENVI - PAK, a.s. 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 26.07.2016
Bohuš Šesták s.r.o., Kúpno - predajná zmluva 26.07.2016
EUFC SK s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 06.06.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Zmluva o dielo 06.06.2016
KOODIS spol. s.r.o., Mandátna zmluva na výkon stavebného a technického dozoru pre stavbu "Pozemkové úpravy v k.ú. Mojzesovo - Spoločenské zariadenia a opatrenia" 01.06.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043NR050006 25.05.2016
Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, Zmluva o dielo, o projektovej príprave stavby 20.04.2016
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 23.03.2016
Miroslav Dragúň - FMD, Zmluva o dielo 23.03.2016
Jozef Kliský - akademický sochár, Zmluva o dielo 23.03.2016
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 23.03.2016
Jozef Šebík, Zmluva o dielo 23.03.2016
DEUS, Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest 23.03.2016
Slovenský poľovnícky zväz, Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 23.03.2016
Úrad vlády Slovenskej republiky, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská 18.11.2015
DEUS, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest 18.11.2015
EUFC SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb 18.11.2015
Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, Zmluva o dielo, o projektovej príprave stavby 18.11.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kúpna Zmluva 18.11.2015
   
© obec.mojzesovo.sk