Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Západoslovenská distribučná, a.s. Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.07.2016
Vlastníci spoločného poľovného revíru Mojzesovo, Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Mojzesovo 27.07.2016
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Kúpna zmluva 27.07.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 27.07.2016
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 27.07.2016
Nitriansky samosprávny kraj, zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 27.07.2016
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 26.07.2016
INMEDIA, spol. s.r.o., Kúpno - predajná zmluva 26.07.2016
Hyza a.s., Rámcová kúpna zmluva 26.07.2016
GTN, s.r.o., Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny 26.07.2016
EUFC SK s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb 26.07.2016
ENVI - PAK, a.s. 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb 26.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 26.07.2016
Bohuš Šesták s.r.o., Kúpno - predajná zmluva 26.07.2016
EUFC SK s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 06.06.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Zmluva o dielo 06.06.2016
KOODIS spol. s.r.o., Mandátna zmluva na výkon stavebného a technického dozoru pre stavbu "Pozemkové úpravy v k.ú. Mojzesovo - Spoločenské zariadenia a opatrenia" 01.06.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043NR050006 25.05.2016
Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, Zmluva o dielo, o projektovej príprave stavby 20.04.2016
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 23.03.2016
   
© obec.mojzesovo.sk