Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Jozef Kliský - akademický sochár, Zmluva o dielo 23.03.2016
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 23.03.2016
Jozef Šebík, Zmluva o dielo 23.03.2016
DEUS, Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest 23.03.2016
Slovenský poľovnícky zväz, Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov 23.03.2016
Úrad vlády Slovenskej republiky, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská 18.11.2015
DEUS, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest 18.11.2015
EUFC SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb 18.11.2015
Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt, Zmluva o dielo, o projektovej príprave stavby 18.11.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kúpna Zmluva 18.11.2015
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW 18.11.2015
Ing. Ladislav Billik - ABP, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2015 18.11.2015
Geosense SK s.r.o. Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov 18.11.2015
Geosense SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 18.11.2015
Nadácia Pontis, Zmluva o nefinančnom dare - vykonanie energetického auditu budovy 18.11.2015
SportReal Nitra s.r.o. Zmluva o dielo 18.11.2015
NOVOAUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 18.11.2015
NOVOAUDIT, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 18.11.2015
MPRV SR, Zmluva o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 18.11.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 9 21.09.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere 12/004/14 Dodatok č. 1 21.09.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere 12/010/12 Dodatok č. 1 21.09.2015
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 12.08.2015
Sociálna poisťovňa, Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 12.08.2015
MADE spol. s.r.o. Licenčná zmluva 12.08.2015
   
© obec.mojzesovo.sk