Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW 18.11.2015
Ing. Ladislav Billik - ABP, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2015 18.11.2015
Geosense SK s.r.o. Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov 18.11.2015
Geosense SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb 18.11.2015
Nadácia Pontis, Zmluva o nefinančnom dare - vykonanie energetického auditu budovy 18.11.2015
SportReal Nitra s.r.o. Zmluva o dielo 18.11.2015
NOVOAUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 18.11.2015
NOVOAUDIT, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 18.11.2015
MPRV SR, Zmluva o poskytnutí projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 18.11.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 9 21.09.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere 12/004/14 Dodatok č. 1 21.09.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere 12/010/12 Dodatok č. 1 21.09.2015
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 12.08.2015
Sociálna poisťovňa, Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 12.08.2015
MADE spol. s.r.o. Licenčná zmluva 12.08.2015
MADE spol. s.r.o. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 12.08.2015
Gemma consulting, a.s. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 12.08.2015
ENVIROPOL s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 12.08.2015
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 12.08.2015
MET Slovakia, a.s. Príloha 1: Oznámenie o zriadení záložného práva 12.08.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č.45/2015/§ 54 - VZ 08.06.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č.28/2015/§ 54 - VZ 08.06.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dodatok k dohode č.100/§10/2014 08.06.2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dodatok k dohode č,47/§ 52a/2015/ŠR zo dňa 27.02.2015 08.06.2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 25.05.2015
   
© obec.mojzesovo.sk