Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Mgr. Eva Gubišová, Mandátna zmluva 08.04.2015
BEMIA plus s.r.o. Zmluva o zbere a zabespečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov 08.04.2015
Mgr. Roman Desát, advokát, Zmluva o poskytovaní právnych služieb 08.04.2015
HAGARD: HAL, spol. s.r.o. Rámcová zmluva 08.04.2015
DEUS, Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest 08.04.2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 08.04.2015
Príloha k zmluve: Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2015 19.03.2015
EUFC SK s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 19.03.2015
Dohoda 03/2015 19.03.2015
Dohoda 02/2015 19.03.2015
Dohoda 01/2015 19.03.2015
MAGNA E.A. s.r.o. Zmluva o dodávke elektriny 08.01.2015
MET Slovakia, a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu 07.01.2015
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 07.01.2015
Alena Jaššová - VYDAVATEĽSTVO "HELENA", Zmluva o dielo 07.01.2015
Kúpna zmluva 07.01.2015
ENVIROPOL s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 07.01.2015
Základná škola Mojzesovo - Černík, Dohoda o preplácaní energií 07.01.2015
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Kúpna zmluva 07.01.2015
EUFC, Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 07.01.2015
Jozef Šebík, Zmluva o dielo 07.01.2015
NOVOAUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 07.01.2015
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 12/032/09 Dodatok č. 8 21.09.2014
MET Slovakia, a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu 12.09.2014
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 12.09.2014
   
© obec.mojzesovo.sk