Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Jozefína Kuťková, rod. Štefániková, Kúpna zmluva 11.06.2018
ITAK, s.r.o., Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 07.06.2018
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 08.05.2018
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 08.05.2018
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Zmluva o spolupráci 01.05.2018
Marián Bango, Zmluva o dielo 18.04.2018
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok 18.04.2018
Príloha k zmluve: Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2018 18.04.2018
Energet, s.r.o., Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 08.04.2018
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 04.04.2018
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík, Nájomná zmluva 31.03.2017
Peter Šebík, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 05.03.2018
Peter Šebík, Zmluva o dielo 26.02.2018
Ing. Ladislav Billik - ABP, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2011 13.02.2018
KAMILKA - Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Dodatok č. 4 uzatvorený v zmysle Čl. VII. bodu 14. k Zmluve Č. 110/2017/DSS o poskytovaní sociálnej služby 04.02.2018
Spoločný obecný úrad Šurany, Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 04.02.2018
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 29.01.2018
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 28.01.2018
TOPSET Solutions s.r.o., Zmluva o aktualizácii programov 04.12.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 17/17/010/61 21.11.2017
GTN, s.r.o., Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny 21.11.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 17/17/054/8 - PZ 01.11.2017
PROX s.r.o., Zmluva o dielo 21.10.2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Kúpna zmluva 21.10.2017
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 04.10.2017
   
© obec.mojzesovo.sk