Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
PreKo, s.r.o., Leasingová zmluva 09.01.2019
Peter Adámek st., Zmluva o dielo 09.01.2019
PhDr. Rudolf Kujovský, Dohoda o vykonaní práce č. 15/2018 10.12.2018
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 18/17/012/49 04.12.2018
Frutix s.r.o., Rámcová dohoda na dodanie tovaru 15.10.2018
PreKo, s.r.o., Servisná zmluva 5/9/2018 09.10.2018
TOPSET Solutions s.r.o., Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 09.10.2018
Martin Fábry, Zmluva o spolupráci 02.10.2018
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 12 03.09.2018
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík, Nájomná zmluva 30.08.2018
SITI s.r.o, Zmluva o poskytnutí služieb 10.07.2018
Národné športové centrum, Darovacia zmluva 10.07.2018
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskorších zmien 10.07.2018
Dominika Zvolenská v zastúpení Talizman s.r.o, Zmluva o umeleckom výkone / vystúpení 10.07.2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 10.07.2018
Peter Adámek st., Zmluva o dielo 18.06.2018
Jozefína Kuťková, rod. Štefániková, Kúpna zmluva 11.06.2018
ITAK, s.r.o., Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 07.06.2018
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 08.05.2018
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 08.05.2018
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Zmluva o spolupráci 01.05.2018
Marián Bango, Zmluva o dielo 18.04.2018
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok 18.04.2018
Príloha k zmluve: Financovanie spoločného obecného úradu v r. 2018 18.04.2018
Energet, s.r.o., Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 08.04.2018
   
© obec.mojzesovo.sk