Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 04.04.2018
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Mojzesovo - Černík, Nájomná zmluva 31.03.2017
Peter Šebík, Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 05.03.2018
Peter Šebík, Zmluva o dielo 26.02.2018
Ing. Ladislav Billik - ABP, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 5.1.2011 13.02.2018
KAMILKA - Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Dodatok č. 4 uzatvorený v zmysle Čl. VII. bodu 14. k Zmluve Č. 110/2017/DSS o poskytovaní sociálnej služby 04.02.2018
Spoločný obecný úrad Šurany, Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 04.02.2018
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 29.01.2018
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 28.01.2018
TOPSET Solutions s.r.o., Zmluva o aktualizácii programov 04.12.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 17/17/010/61 21.11.2017
GTN, s.r.o., Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny 21.11.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Dohoda č. 17/17/054/8 - PZ 01.11.2017
PROX s.r.o., Zmluva o dielo 21.10.2017
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Kúpna zmluva 21.10.2017
Izotez - Jozef Čunderlík, Zmluva o dielo 04.10.2017
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 13.09.2017
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 13.09.2017
Prima banka Slovensko, a.s., Zmluva o kontokorentnom úvere 13.09.2017
PROX s.r.o., Zmluva o dielo 07.08.2017
EZ-ELEKTROMONT, a.s., Sponzorská zmluva 10.07.2017
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva č. 538/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 10.07.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa 10.07.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb 10.07.2017
PROSPECT, spol. s.r.o., Rámcová zmluva 26.06.2017
   
© obec.mojzesovo.sk