Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 13.09.2017
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 13.09.2017
Prima banka Slovensko, a.s., Zmluva o kontokorentnom úvere 13.09.2017
PROX s.r.o., Zmluva o dielo 07.08.2017
EZ-ELEKTROMONT, a.s., Sponzorská zmluva 10.07.2017
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva č. 538/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 10.07.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa 10.07.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb 10.07.2017
PROSPECT, spol. s.r.o., Rámcová zmluva 26.06.2017
Martin Petrík, Zmluva o dielo 02.06.2017
Príloha č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 22.05.2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (121684858) 22.05.2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (121684857) 22.05.2017
Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Zmluva o poskytnutí dotácie 22.05.2017
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Mojzesovo, Dodatok č. 01 k Nájomnej zmluve 11.04.2017
Meliškoví, Kúpna zmluva 11.04.2017
Peter Polák, Zmluva o dielo 13.02.2017
NZES energy s.r.o., Zmluva o dielo 18.01.2017
Ivan Kajanovič, Zmluva o dielo 19.01.2017
Martin Petrík, Zmluva o dielo 13.02.2017
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 16.01.2017
PREVAX s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 08.02.2017
MET Slovakia, a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2017/002/Obec Mojzesovo 30.01.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 45592/2015 30.01.2017
NOVOAUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 30.01.2017
   
© obec.mojzesovo.sk