Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Meliškoví, Kúpna zmluva 11.04.2017
Peter Polák, Zmluva o dielo 13.02.2017
NZES energy s.r.o., Zmluva o dielo 18.01.2017
Ivan Kajanovič, Zmluva o dielo 19.01.2017
Martin Petrík, Zmluva o dielo 13.02.2017
STAVEG spol. s.r.o. Zmluva o dielo 16.01.2017
PREVAX s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 08.02.2017
MET Slovakia, a.s. Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2017/002/Obec Mojzesovo 30.01.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 45592/2015 30.01.2017
NOVOAUDIT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 30.01.2017
Peter Straňák PROFI-SERVIS, Servisná zmluva PROFI č.170101 30.01.2017
Alena Jaššová - VYDAVATEĽSTVO "HELENA", Zmluva o dielo 18.01.2017
Spoločný obecný úrad Šurany, Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 10.12.2016
Emil Lauro, rod. Lauro - Kúpna zmluva 20.12.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 01.12.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Darovacia zmluva 28.11.2016
ENVIROPOL s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 03.11.2016
DEUS, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 25.10.2016
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Zmluva o dielo 28.09.2016
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 10 16.09.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 12.09.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Zmluva o spolupráci 12.09.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 16.08.2016
VÚB, a.s., Zmluva o termínovanom úvere 17.08.2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 27.07.2016
   
© obec.mojzesovo.sk