Zmluvy

Zobr. počet 
Názov Dátum vytvorenia
Peter Straňák PROFI-SERVIS, Servisná zmluva PROFI č.170101 30.01.2017
Alena Jaššová - VYDAVATEĽSTVO "HELENA", Zmluva o dielo 18.01.2017
Spoločný obecný úrad Šurany, Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 10.12.2016
Emil Lauro, rod. Lauro - Kúpna zmluva 20.12.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 01.12.2016
MOLDA stavebná firma, s.r.o. Darovacia zmluva 28.11.2016
ENVIROPOL s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 03.11.2016
DEUS, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 25.10.2016
Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová, s.r.o., Zmluva o dielo 28.09.2016
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 12/032/09 Dodatok č. 10 16.09.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 12.09.2016
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Zmluva o spolupráci 12.09.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 16.08.2016
VÚB, a.s., Zmluva o termínovanom úvere 17.08.2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 27.07.2016
Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet 27.07.2016
Vlastníci spoločného poľovného revíru Mojzesovo, Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Mojzesovo 27.07.2016
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Kúpna zmluva 27.07.2016
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 27.07.2016
Nitriansky samosprávny kraj, Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 27.07.2016
Nitriansky samosprávny kraj, zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny 27.07.2016
NOVOAUDIT spol. s.r.o., Zmluva o poskytnutí služieb 26.07.2016
INMEDIA, spol. s.r.o., Kúpno - predajná zmluva 26.07.2016
   
© obec.mojzesovo.sk